Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Na czym ten dom stoi cz.1

6 Lutego 2015
W czasach mojej szkolnej młodości przypadającej na lata PRL-u, w regionie kraju w którym przyszło mi mieszkać, popularny był pewien dowcip sytuacyjny. Należało podejść do okienka najbliższego kiosku Ruchu i grzecznie zapytać: „Czy są Fundamenty?”. A jeśli padła odpowiedź: „ Nie ma”, można było zripostować: „ To na czym ten kiosk stoi?” i oddalić się szybkim krokiem w kierunku grupy rówieśników, unikając w ten sposób zbyt gwałtownej reakcji ajenta. Dowcip udawał się oczywiście jedynie wtedy, gdy Fundamentów faktycznie nie było, a ponieważ ten lokalny periodyk, będący pryncypialnie ideologicznym organem partii robotniczej, nie cie szył się zbytnim powodzeniem u czytelników, często żart palił na panewce.

Cóż, czasy się zmieniły i dziś wiadomo, że Fundamenty, na których miał  się wspierać panujący ustrój, ostatecznie nie okazały się od niego trwalsze i rozpadły się mniej więcej w tym samym czasie. Dzisiejsi budowniczowie domów powinni zatem pamiętać, by ich dzieła wspierały się na solidniejszych podstawach, zdolnych przetrwać co najmniej kilka ustrojów, a w każdym razie kilka pokoleń mieszkańców.

Grunt to podłoże

Każdy dom musi odpowiednio stabilnie opierać się na podłożu, tak by uniknąć ewentualnych odkształceń konstrukcji i wynikających z nich pęknięć, nieszczelności itp. Skutków, w skrajnych przypadkach grożących nawet katastrofą budowlaną. Na szczęście budynki stawiane w Polsce nie są na ogół narażone na działanie szczególnie potężnych sił naturalnych, np. tornad czy trzęsień ziemi, dzięki czemu ich posadowienie nie musi być aż tak mocne, jak w krajach bardziej zagrożonych klęskami żywiołowymi.  Tym niemniej, jeśli budynek ma być solidny i trwały, warto zapoznać się w pierwszym rzędzie ze strukturą geologiczną podłoża. Badania geotechniczne w przypadku budowy niewielkich domów w typowych warunkach nie są co prawda w Polsce obowiązkowe. Biorąc jednak pod uwagę, że ich koszt stanowi drobny ułamek kosztów całej inwestycji, na ogół dobrze jest je zlecić, by w trakcie budowy uniknąć zaskoczenia, gdy nagle okaże się, że np. obrys budynku częściowo lub całkowicie zachodzi na grunty organiczne (torfy czy namuły), niezdatne do posadowienia w nich fundamentów.

Głębokość wykopów pod fundamenty powinna odpowiadać co najmniej miąższości strefy przemarzania gleby, tak by ława fundamentowa opierała się  na całorocznie stabilnej warstwie gruntu. W Polsce głębokość ta wynosi 80÷140 cm, w zależności od regionu geograficznego. Na czystym podłożu piaskowym fundamenty budynków jednorodzinnych o lekkiej konstrukcji można kłaść płycej, na 50÷60 cm, a jednokondygnacyjne budynki drewniane zagłębia się nawet jeszcze mniej – są to jednak sytuacje zupełnie wyjątkowe. Dno wykonanego wykopu fundamentowego wyrównuje się ok. dziesięciocentymetrową warstwa podkładową z chudego betonu, żwiru lub piasku (w zależności od warunków geologicznych), mającą za zadanie podtrzymywać ławy fundamentowe i zabezpieczać ich zbrojenie przed korozją. W domach podpiwniczonych poziom wierzchu ławy powinien odpowiadać poziomowi  podkładu podpodłogowego.

Jak na ławie

Ławy fundamentowe mają za zadanie podtrzymywać fundamenty domu i równomiernie rozkładać jego ciężar na gruncie podłoża. W ogromnej większości przypadków ławy fundamentowe wykonuje się bezpośrednio w gruncie, wylewając je z betonu zbrojonego podłużnie lub poprzecznie ( w zależności od nośności gruntu). W szczególnie niekorzystnych warunkach gruntowych fundamenty, zamiast na ławach, opierać można na żelbetowej płycie, ruszcie lub stopach wykonanych z tego samego materiału i sięgających warstwy nośnej gruntu. Szerokość i wysokość ław uzależnione są ściśle od obliczeń konstrukcyjnych i normowane odpowiednimi przepisami, dlatego też ani w projekcie, ani tym bardziej na etapie realizacji nie można dowolnie zmieniać ich kształtów, wymiarów, technologii wykonanie czy wymaganej jakości mieszanki betonowej, gdyż w perspektywie zagrażać to może stabilności konstrukcji budynku.    

>> Przeczytaj dalszą część artykułu

Pomysł na domGaleria:


powrót


Odwiedzono: 3136 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 6 Lutego 2015

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u