Wyszukaj w serwisie:
Otrzymuj newsletter:  zapisz     wypisz
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Płyty gipsowe ścienne

21 Lipca 2011
Fot. Lars
Fot. Lars
W dążeniu do poprawy komfortu przebywania ludzi w obiektach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, wobec powszechnego przekonania o szkodliwym działaniu wielu materiałów na organizm ludzki, nastąpił wyraźny zwrot w kierunku stosowania materiałów budowlanych przyjaznych człowiekowi.

Udowodniono badaniami, że oprócz drewna i wapna najbardziej ekologicznym materiałem podnoszącym jakość pomieszczeń jest gips. Liczne zalety gipsu znanego w budownictwie od tysięcy lat są szczególnie przydatne przy prowadzeniu wewnętrznych robót wykończeniowych.
 
 
 
 
 
Głównymi uznanymi kierunkami stosowania gipsu w tym zakresie są:
 • wewnętrzne wyprawy tynkarskie,
 • ścianki działowe,
 • elementy gipsowe podłogowe i samopoziomujące wylewki podłogowe,
 • elementy dekoracyjne i dźwiękochłonne ,
 • przeciwogniowe osłony konstrukcji.
Jednym z tego typu zastosowań są płyty gipsowe ścienne, obecnie coraz powszechniej stosowane przez wykonawców i architektów przy realizacji najbardziej nowoczesnych obiektów budowlanych.

Charakterystyka ogólna
Płyty gipsowe ścienne to łatwe w montażu, nie wymagające tynkowania, tanie materiały budowlane przeznaczone do wykonywania wewnętrznych ścian działowych nie przenoszących obciążeń konstrukcyjnych budynku. Biorąc pod uwagę właściwości tworzywa gipsowego, płyty gipsowe ścienne mogą wypełniać wiele funkcji praktycznych jednocześnie podnosząc standard użytkowania, a w szczególności:
 • stanowią ochronę przed ogniem, gdyż tworzywo gipsowe jest klasyfikowane jako niepalne i nierozprzestrzeniające ognia, posiada właściwości ognioochronne, co daje większe poczucie bezpieczeństwa. Gips w razie pożaru nie wydziela gazów toksycznych a powstająca przy wysokiej temperaturze para wodna oddziałuje hamująco na wzrost temperatury i rozprzestrzenianie pożaru,
 • tworzą komfort klimatyczny i dobre samopoczucie w pomieszczeniach przez wchłanianie nadmiaru wilgoci bądź jej oddawanie, gdy wilgotność pomieszczenia jest niska. Mówimy wówczas, że „gips oddycha”,
 • nie stanowią zagrożenia zdrowotnego, bo gips to materiał bezzapachowy, przyjazny dla ciała, skóry, który nie wytwarza żadnych szkodliwych substancji. Odczyn pH bliski jest odczynowi skóry ludzkiej, co sprawia, że zastosowanie płyt gipsowych jest bezpieczne dla człowieka,
 • stanowią dobrą izolację akustyczną, która jest związana ze stosunkowo dużą gęstością tworzywa gipsowego, umożliwia zatem projektowanie ścian znacznie obniżających poziom hałasu,
 • posiadają dobrą izolację termiczną oraz zdolność akumulacji ciepła, co umożliwia zniwelowanie skutków szybkich zmian temperatury,
 • duża dokładność wymiarów pozwala na szybki i precyzyjny montaż, a łatwość przycinania płyt do żądanych wymiarów stwarza możliwość wykonywania przegród o dowolnych kształtach.

Płyty gipsowe ścienne mają kształt prostokątny, są równe i gładkie. Krawędzie boczne płyt o kształcie trapezu wyprofilowane przemiennie na „pióro” i „wpust” służą do łączenia płyt w ścianie (za pomocą kleju gipsowego P), zapewniając sprawny montaż, precyzję pasowania i równość powierzchni ściany.


Zakres stosowania

Płyty gipsowe ścienne produkowane są w:
 • znormalizowanych wymiarach:
długość – 666 mm,
wysokość – 500 mm,
grubość – 60, 80, 100 mm.
 • rodzajach:
P - normalna /pełna/ – do budowy ścian działowych w pomieszczeniach o stałej wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70%.
H - impregnowana (hydrofobowa) – do budowy ścian działowych w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności względnej powietrza wyższej niż 70% np. łazienki.
D - drążona - do budowy ścian działowych lekkich.

Tablica 1 - własności płyt ściennych
Rodzaje płyt P-pełne (zwykłe, standard D-drążone H-hydro (impregnowane)
Grubość (cm) 8 10 8 8 10
Wymiary, długość x wysokość (mm) 666 x 500
Masa płyty max. (kg) 27 34 21 27 34
Zużycie: 3 szt. na 1 m2 ściany, masa 1 m2 max. (kg) 81 104 63 81 104
Wilgotność (% masy) nie więcej niż 5
Nasiąkliwość (% masy) nie więcej niż 50 10
Nośność (N) nie mniej niż 2000 2000 2000
Twardość minimum (shor C) nie mniej niż 60 60 60
Kolor Biały Zielony


Do projektowania ścian z płyt gipsowych pełnych przyjmuje się:
 • w zakresie izolacyjności akustycznej wartości wskaźników: dla ścian z płyt grubości 80 mm Rw = 37 dB, dla ścian z płyt grubości 100 mm Rw = 40 dB. Jednocześnie dla podniesienia izolacyjności ścian z płyt gipsowych pełnych można wykonywać ściany podwójne ze szczeliną wypełnioną materiałem izolacyjnym.
 • w zakresie klasy odporności ogniowej dla ścian z płyt gipsowych pełnych grubości 80 – 100 mm, ognioodporność ogniowa: 1 godzina. W zakresie rozprzestrzeniania się ognia zgodnie z normą PN – 90/B – 02867 płyty są sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ogień.
 • wymiary ścian: Wysokość ścian działowych wykonywanych z pełnych płyt gipsowych nie może wynosić więcej niż: 3.0 m dla płyt o grubości 80 mm, 3,4 m dla płyt o grubości 100 mm.Długość ściany działowej z jednym otworem drzwiowym szerokości do 1,2 m połączonej czterostronnie z innymi elementami budynku nie powinna wynosić więcej niż 6,0 m.Odcinki ścian o długości powyżej 6 m powinny być wzmocnione słupami, np. kształtownikiem stalowym mocowanym do stropów.W przypadku dwóch lub więcej otworów drzwiowych oraz przy trzystronnym połączeniu ściany z innymi elementami budynku długość ściany nie powinna wynosić aniżeli 4,0 m.
 • dopuszczalne obciążenie ścian zawieszonymi przedmiotami winno wynosić nie więcej niż 300 N na każdy 1 m długości ściany.
Przy projektowaniu ścian z płyt gipsowych ściennych zalecane jest wykańczanie powierzchni pozostałych ścian wewnętrznych przy zastosowaniu gipsowych wypraw z gipsu tynkarskiego lub gładzi gipsowej.

Wykonywanie ścian działowych
Do budowy ścian działowych z płyt gipsowych ściennych można przystąpić dopiero po wykonaniu innych podstawowych robót budowlanych mokrych oraz zamontowaniu instalacji sanitarnych i c.o. Pomieszczenia, w których budowane są ściany działowe z płyt gipsowych ściennych powinny być suche, dobrze przewietrzane, a temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +5º C.
Ściany z płyt gipsowych należy układać łącząc płyty na pióro i wpust za pomocą kleju gipsowego P. Również połączenia płyt gipsowych z podłożem, ścianami oraz stropem wykonuje się przy użyciu zaprawy z kleju gipsowego P. W przypadku płyt gipsowych H montaż i posadowienie winny odbywać się z zastosowaniem kleju gipsowego impregnowanego.

Przy montażu ścian z płyt gipsowych należy uwzględnić następujące czynności :
 • wytyczenie trasy montażu ściany na podłożu, ścianach bocznych i stropie,
 • wyznaczenie miejsc otworów drzwiowych oraz układu płyt w ścianie,
 • ściany gładkie lub tynk należy skuć w miejscach połączeń płyt ze ścianą,
 • ościeżnice drzwiowe należy ustawić w wyznaczonych miejscach,
 • na styku płyt z podłożem konieczne jest ułożenie warstwy kleju gipsowego P przy zastosowaniu odpowiednich przekładek z materiału sprężystego /filc, korek itp./. W przypadku podłoża o podwyższonej wilgotności należy ułożyć pasek z papy izolacyjnej lub prowadzić montaż z zastosowaniem ceownika plastikowego przy użyciu kleju gipsowego impregnowanego,
 • położenie pierwszej warstwy płyt stanowi podstawę do prawidłowego układania warstw następnych i musi uwzględniać wszelkie warunki montażu w tym pomieszczeniu. Pierwszą warstwę płyt ustawia się pod sznur na zaprawie kleju gipsowego P poziomo dłuższym wymiarem płyt. Wypusty poziome winny znajdować się na górze stawianej płyty,
 • przy położeniu następnych warstw płyty należy układać tak, aby pionowe spoiny przesunięte były o połowę długości płyty,
 • przy układaniu ostatniej warstwy pod stropem w płytach należy obciąć pióro i sfazować krawędź płyty dla uzyskania 10 mm luzu, który należy wypełnić klejem gipsowym P.
Aby ostatecznie wykończyć ściany z płyt gipsowych można całą powierzchnię wyszpachlować gipsem szpachlowym G.

Tablica 2 - rozwiązania konstrukcyjne ścianek z płyt gipsowych zwykłych 80 – 100mm.
Grubość [mm] Wysokość
[m]
Rozpiętość od punktów zamocowania [m] Max. Powierzchnia między krawędziami zamocowania [m²] Średni ciężar [kg/m²] Twardość Shor C Współczynnik izolacyjno-akustyczny R [dB]
standard max standard max
60 3,00 3,90 6,00 6,90 18,0 80 55 37
100 4,00 5,20 8,00 9,20 32,0 100 55 40
 
Roboty wykończeniowe
Wszelkie prace wykończeniowe można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu ścian gipsowych. Gładkie i czyste powierzchnie ścian działowych z płyt gipsowych mnogą być malowane farbami klejowymi, emulsyjnymi lub olejnymi, a także tapetowane lub okładane glazurą lub płytkami ceramicznym, gdzie:
 • malowanie można wykonywać przy wilgotności ściany nie większej niż 1 % stosując ogólne zasady przyjęte w tym zakresie, nie należy jednak jako podkładu stosować mleka wapiennego i tzw.”białkowania”,
 • tapetowanie wykonuje się tak jak na innych rodzajach ścian przy zachowaniu zasad i wytycznych producentów tapet i klejów / po zagruntowaniu podłoża/,
 • kafelkowanie należy wykonywać na ścianach nie szpachlowanych. Podłoże należy obowiązkowo zagruntować środkiem gruntującym np. Beton – Grunt 1 wg. AT nr 15 – 4277/2000 lub innymi środkami posiadającymi aprobatę techniczną ITB.
Tablica 3 - praktyczne wskaźniki zużycia materiałów do budowy 1 m² ścianki działowej z płyt gipsowych ściennych
Lp. Wyszczególnienie materiału Jedn. miary Ilość
1 Płyty gipsowe ścienne pełne szt. 3
2 Klej gipsowy kg 3,4
3 Papa, filc lub korek m²/mb 0,1
4 Woda litr 2,2 – 3

Autor: Jacek Urban
Artykuł opublikowany w nr 1/2008 [19] dwumiesięcznika Pomysł na domGaleria:


powrót


Odwiedzono: 5620 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 21 Lipca 2011

Podziel się    

Bruk Bet

blachodachówka firmy Traffic

kominki elmes

sauny na wymiar producent Warszawa i Białystok


podobne artykuły oferta eksperta

najnowsze z forum


freshweb.pl | NetSoftware
2018 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u