Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Wydatki na cele mieszkaniowe - jak je udokumentować?

25 Maja 2021
Czym są wydatki na cele mieszkaniowe? Jakie koszty możemy w nich uwzględnić? Jakich dokumentów potrzebujemy, aby przedstawić takie wydatki? Jakie są terminy na dokumentację wydatków i jak wyglądają inne przepisy? Odpowiadamy!
 

Czym są wydatki na cele mieszkaniowe?
Wydatkami na cele mieszkaniowe są te, które zwalniają sprzedawcę nieruchomości z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały one przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131, ust. 25-30 ustawy o tymże podatku.
 
Jak mówi ww. ustawa, do wydatków na cele mieszkaniowe zaliczają się między innymi koszty:
► nabycia lub udziału w budynku mieszkalnym lub gruncie;
► nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
► nabycia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie;
► budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu własnego budynku lub lokalu mieszkalnego;
► spłaty kredytu z odsetkami.
 
Lista wydatków jest katalogiem zamkniętym, szczegółowo opisanym w ustawie. Przez remont rozumiane są prace budowlane mające na celu utrzymanie mieszkania lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie oraz przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej. Do wydatków na cele mieszkaniowe nie zaliczymy wyposażenia jak meble, sprzęt AGD czy trwała zabudowa. Nie zostanie też wzięty pod uwagę koszt prac konserwacyjnych.
 
Aby być zwolnionym z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, wydatków na cele mieszkaniowe należy dokonać od dnia sprzedaży nieruchomości do maksymalnie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła owa sprzedaż.

Jak i kiedy udowodnić wydatki na cele mieszkaniowe?
Należy pamiętać, aby kompletować wszystkie dokumenty, które mogą potwierdzić wydatki na cele mieszkaniowe, bowiem tylko te udokumentowane zostaną wzięte po uwagę. Ustawa nie mówi konkretnie o tym, jakie dokumenty są konieczne, jednak organ podatkowy uprawniony jest do żądania dowodów za poniesione wydatki. Dowody te nie mogą budzić wątpliwości, co do informacji, że środki ze sprzedaży nieruchomości zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe w określonym terminie. Musimy zatem wykazać kto, kiedy i jaki wydatek poniósł. 
 
Aby udokumentować wydatki na cele mieszkaniowe, możemy przedstawić faktury VAT, paragony, umowy z wykonawcami, akty notarialne oraz wszelkie inne dokumenty administracyjne, które potwierdzają poniesione koszty.  
 
Po sprzedaży nieruchomości, musimy wykazać przychód z tej transakcji w zeznaniu podatkowym PIT-39. Jeśli jednak wiemy, że w ciągu najbliższych 3 lat środki te zostaną przeznaczone na wydatki na cele mieszkaniowe, powinniśmy od razu taką informację zamieścić w zeznaniu. Organ podatkowy może skontrolować sposób wydatkowania środków pieniężnych do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 
Co więcej, jeśli jednak nie skorzystamy z ulgi mieszkaniowej, a środki nie zostaną wykorzystane na własne cele mieszkaniowe, konieczne jest złożenie korekty deklaracji PIT-39. W tej sytuacji musimy usunąć deklarowaną kwotę zwolnienia oraz wpłacić zaległy podatek z PIT-39 łącznie z odsetkami za zwłokę.
 
 
Materiał powstał we współpracy z portalem RynekPierwotny.pl

 
 Galeria:


powrót


Odwiedzono: 1316 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 25 Maja 2021

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u