Wyszukaj w serwisie:


odkurzacze centralne
wnętrza

budowa

wokół domu

znajdź nas na facebook

Czy można wycofać się z umowy deweloperskiej?

28 Marca 2019

Możliwość odstąpienia od umowy deweloperskiej dotyczy sytuacji ściśle określonych w ustawie deweloperskiej lub może wynikać z zapisów samej umowy. 

 


Nie można zmienić zdania i wycofać się z umowy deweloperskiej. Lub inaczej: można to zrobić, jednak stan zobowiązań względem drugiej strony pozostaje niezmieniony. Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że sytuacje, w których można odstąpić od umowy dotyczą w szczególności niedopełnienia przez dewelopera ciążących na nim zobowiązań.

W większości przypadków, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z umowy deweloperskiej można się wycofać w ciągu 30 dni od daty jej podpisania. Powodem rozwiązania umowy mogą być wyłącznie sytuacje zapisane w ustawie. Nie ma od tego odwrotu, chyba że w samej umowie określone zostały warunki, po spełnieniu których zanikają wzajemne zobowiązania. Proces odstąpienia traktuje umowę jako niezawartą, a wzajemne roszczenia stron zanikają, także zobowiązania finansowe.

Sytuacje te i takowe zapisy należą jednak do rzadkości, gdyż (i nie ma w tym niczego dziwnego) deweloperzy niechętnie takie zapisy umieszczają. Jak czytamy w ustawie „deweloperskiej” (art. 29) zerwanie umowy może być możliwe przede wszystkim w następujących przypadkach:

  • umowa deweloperska nie zawiera elementów wymaganych przez ustawę deweloperską (w art. 22) – jak określenie stron, miejsca i daty podpisania dokumentu, ceny, informacji o nieruchomości itd.
  • informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub załącznikach do niego,
  • deweloper nie doręczył klientowi prospektu informacyjnego wraz z załącznikami,
  • informacje zawarte w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej,
  • prospekt informacyjny nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu stanowiącego załącznik do ustawy deweloperskiej.

Opóźnienia

W jednym szczególnym przypadku umowa może zostać rozwiązana w innym terminie niż określone w ustawie 30 dni. Dotyczy to sytuacji, w której deweloper nie wywiązuje się, nie może dotrzymać ustalonego w umowie terminu przekazania praw własności. Po przekroczeniu tegoż terminu klient zobowiązany jest wyznaczyć termin dodatkowy – 120 dni. Jeśli po jego upływie deweloper nadal nie jest w stanie przekazać nieruchomości, inwestor uzyskuje prawo do bezstratnego rozwiązania umowy. W praktyce przyczynkiem do odstąpienia od umowy może być również stosowanie przez dewelopera zupełnie innych, tańszych materiałów budowlanych niż zapewniał.

Mam coś innego na oku

Zmiana zdania nie może być powodem rozwiązania umowy. Sytuacja, w której nabywca pragnie zakupić nieruchomość dzięki kredytowi, którego nie otrzymał, również nie pozwala mu na odstąpienie od zawartego zobowiązania. Najskuteczniejszym wyjściem z tej sytuacji jest znalezienie innego nabywcy i scedowanie na niego umowy zakupu.

Oświadczam, że…

Rozwiązanie umowy musi się dokonać na podstawie oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej. Oświadczenie musi zawierać powód takiego działania, a także uwzględniać zgodę nabywcy na wykreślenie jego roszczenia o zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości z księgi wieczystej. Takie oświadczenie, a przede wszystkim zgoda, powinno zostać potwierdzone notarialnie. Pamiętajmy, że deweloperzy na różne sposoby zabezpieczają się przed „rozmyśleniem się” klienta. W umowach możemy znaleźć budzące wątpliwości zapisy. Np. opłaty rzędu 5-10% od ceny mieszkania jako odstępnego tytułem kary. Na szczęście tego rodzaju klauzule mogą zostać uznane za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Więcej informacji na stronie: portalu RynekPierwotny.pl

 Galeria:


powrót


Odwiedzono: 718 razy
Opublikowano przez: Pomysł na dom
Data publikacji: 28 Marca 2019

Podziel się    Bruk Bet
podobne artykuły oferta eksperta


freshweb.pl | NetSoftware
2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone stat4u